GENERALFORSAMLING FOR SKANDERBORG SEJL OG MOTORBÅDSKLUB 2018

Generalforsamling søndag den 20. marts 2018 kl. 10.00

Ca. 50 medlemmer var mødt til Generalforsamlingen med flg. Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab til godkendelse
  4. indkomne forslag
  5. Valg af kasserer
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Ad 1) 
Kristian Thomsen valgt. Han konstaterede lovlig indvarsling af Generalforsamlingen og opgjorde antallet af stemmeberettigede medlemmer, hvorefter formanden fik ordet:

Ad 2)
Ja, så gik den vinter og dog, den bider stadig fra sig, men det skal nu ikke ødelægge den glæde og forventning, som en ny sæson der står for døren, inden da lad os genopfriske det forgangne år.

Broerne kom ud. Godt hjulpen af det store forarbejde som var lagt for dagen inden, med små halvtreds mænd og kvinder i skøn fordragelighed klarede det, og vi sluttede som sædvanlig med fællesspisning, sikke dog et tilløbstykke, stegt flæsk og persillesovs det trækker. Så det bliver menuen også i år.

Under spisning og den hygge der opstår bliver klubben vendt og drejet. Vi er jo altid lydhøre over hvad der rør sig. Jeg havde den fornøjelse at sidde ved siden af vores ordstyrer idag, han kom med et hint, næsten ordret "Du/I er nødt til at gøre noget ved rygningen i klublokale og Sct. Croix, jeg får simpelthen ikke Fru Thomsen og børnebørn med de steder", efter lidt spekuleren og efterfølgende bestyrelsesmøde, sendte jeg et brev og ved opslag i klublokale og Sct. Croix må jeg sige at alle tog vel imod det. Det var jo nok også på tide vi satte hælene i og endnu større var glæden til standerhejsningen aldrig har vi haft så mange børn med. Så må vi leve med de par stykker, som ikke kan acceptere landets love osv. Jeg har taget dette med da jeg fornemmer en stadig rumlen under overfladen. Så stop det ævl. Det bliver ikke anderledes.

Standerhejsningen har jeg allerede berørt, skøn musik god stemming. Rigtig mange børn

Åben havn, en dag hvor vi viste vor havn og faceliteter frem for evt. nye medlemmer, og ikke mindst det tiltag med, at nye medlemmer kommmer ind i klubben første år med et delindskud, som så senere modregnes i endelig indskud, var noget folk tog til sig. Et initiativ som nok er kommet for at blive. Stor tak til de medlemmer som stillede sig til rådighed med båd osv. Hen ad vejen ser vi muligheden for at udvide det til evt. stumpemarked eller lignende. I år bliver det 26 maj. Indbydelse på mail.

Festival, Vi flyttede som vanlig en del af Sct. Croix broerne over til området ved festivalen, man kan da godt glæde sig over den entusjasme der ligges for dagen, for at skabe et rigtig hyggelig fristed under festivalen, og så har vi fået rigtig godt styr på gæster udefra, som bidrager til festlighederne med hjælp og kolde kontanter. Broerne blev sejlet tilbage umiddelbart efter.

Sommerudflugt en dag, der som bekendt er gjort “gratis” for mange år siden, hyggelig familiedag med plads til flere. Udflugten startede med fælles afgang fra havnen Kaffe og blødt brød på Kalvø, videre sejlads til vores Skønne plet. Sct. Croix, hvor grillen blev tændt.

Sct. Croix. Ja, hvad er der da ikke sket her. Soppebassin til de små, nye bænkesæt osv. En fornyelse helt i vores ånd, lad os gøre klubben attraktiv, for ikke mindst børnefamilier, det har jo kun kunnet lade sig gøre ved hjælp fra vore altid hjælpsomme “ældre” medlemmer stor tak for det, vi fik en henvendelse fra Olaf daglig ansvarlig for stedet, om at sejle broerne ind i klubben for vinteropbevaring, således at græsset tog mindst skade Det kære græs kan også lige vente sig, vi fik et godt tilbud på en minitraktor med slåmaskine, så mon ikke der bliver kamp om at slå det. Tak til de involverede.

Igennem hele sæsonen har vi den glæde at se de hvide sejl på søen, hele to bestyrelsesmedlemmer tager vare om det. Den ene af dem Th Vangk har udstyret mig med følgende, som fortjener at blive læst i sin fulde ordlyd:

"2017 Kapsejlerne humpede sig lidt igennem sæson 2017. Blandt andet mistede de et par gange i løbet af sæsonen bøjer som de måtte ud og ligge på plads igen eller skifte ud. Og selvom de ikke selv synes de er nogle tøsedrenge var der ikke mindre end 3 onsdagssejladser der blev aflyst på grund af møgvejr med storm og regn. En fjerde sejlads blev aflyst fordi de alle sammen, på nær lige Henning, stadig var på sommerferie i starten af august. Vejret var faktisk ret uforudsigeligt - mere end det plejer -sejlerne oplevede vindstille på en aften med stormvarsel og meget friske vindstød på ellers stille aftener. De havde en sejlads, hvor de startede i nærmest vindstille og lige som de var gledet over startlinjen åbnede alle sluser sig og regnen væltede ned. Så lå de der og lurede på hinanden for at se hvem der først gav op, men de fleste var standhaftige og en halv time/tre kvarter senere blev sejladsen fuldført i frisk vind og tusmørke. Der var heller ikke så mange både på vandet i starten af sæsonen, men dog en 2-3 stykker i hver sejlads. Men hen i mod slutningen af sæsonen kom der lidt flere både på banen og det var rigtig dejligt. Faktisk endte de sæsonen med at være 6 kapsejladsbåde og det er én mere end sidste år. Det var især godt at se Kasten Hansen på vandet igen og han lagde hårdt ud med at sikre sig en 1. plads i den første sejlads han deltog i - og også meget prisværdigt at Kjeld Lyngsø har været standhaftig hele sæsonen og de fleste sejladser som singlehand-sejler. Så alt i alt fik sejlerne gennemført en fin onsdagsserie og med hiv og sving også et klubmesterskab bestående af fire sejladser. Som sædvanlig var der kamp til stregen og to både stod lige i både onsdagsserien og klubmesterskabet inden den allersidste onsdag aften i september, hvor sejlerne sluttede sæsonen af med pizza og øl i klubhuset. Vinder af både onsdagsserien og klubmesterskabet blev i 2017 L23 Sus med Thomas ved roret og Finn, Sofie og Pia som skiftende besætning, og så besætningen fra Etap 22 Clementine til låns ved en enkelt sejlads - Sus siger tak for at de på den måde undgik en fratrækker. Der var kamp til stregen fra Liberty med Henning, Anker og Mogens som så til gengæld måtte låne Pia i en enkelt sejlads for at kunne stille op og undgå en fratrækker. 2018 Sejlerne har store forhåbninger for

2018 sæsonen: Der er indkøbt nye bøjer i store størrelser og stærke farver så 50+ feltet kan se dem fra ben til ben på kapsejladsbanen. Så har Ole Nystrøm købt en L23 så feltet kommer op på 4 stk. L23. Vi regner selvfølgelig også med at Kjeld Lyngsø er standhaftig i sin Maxi 77 og så håber vi at se Torben i sin Drabant 21 på kapsejladsbanen. Rygtet vil også vide at Flemming Sparsøe vender tilbage til Skanderborg med sin Soling, så måske han kan lokkes på banen og endelig har vi en ny sejler, Henrik Gylling, som er på udkig efter en L23 så han kan komme ned og udfordre de gamle drenge - vi håber det lykkes inden sæsonen går i gang - hvem ved, måske kan vi få nogle af de L23’ere der har forladt søen de senere år tilbage igen."
Hilsen Thomas

Ø hop et udmærket arrangement til at promovere vor sø Og omgivelser, vi stod arrangørerne bi med at stille både og mandskab til rådighed så flest mulig kom frem og tilbage, stor tak til alle de involverede Jeg ved I er klar igen. Når det løber af stabelen.

Brooptagning, sikken da en energi, der blev lagt for dagen Vi var færdig på rekordtid, så var der dømt hyggetid med en gang Gule Ærter, jeg fornemmer at de unge mennesker ikke er ligeså begejstret for menuen, som vi lidt ældre, måske kommer her også et generationsskifte.

Knap var broerne på land, førend vores meget active renoveringshold tog Kalvø broerne under behandling Nyt trædæk blev det til Stor – stor tak hvad skulle vi gøre uden jer, som ikke kun her yder en indsats, men den måde I tager hånd om nye medlemmer er prisværdig. Ingen nævnt ingen glemt.

Vi har en traktor, vi har medlemmer, vi har trailere, vi har både, alt hvad der skal til for at Traktonittis opstår, Hvordan kan vi samlet bekæmpe det. Skal du bruge traktoren så har vi lavet en vejledning som bliver hængt op i traktoren følg disse enkle ting, og aflever den ren og ubeskadet, skulle der ske skade på kabler eller lignende så meld det. Det er jeres eget ansvar at I kører lovligt, se efter at lyset fungerer korrekt. Brug af traktor og reservering skal stå i bogen med navn nr. på båd og telefon nr. Så brug jeres sunde fornuft, ingen måtter der ligger i klemme for speeder og lignende Jeg vil være meget ked af at blive nødt til at lave restriktioner.

Chr. Mindesvej. Vi har en opbevarings/vinterplads Alle trailere og både skal være mærket med nr så vi kan finde ejeren, i øjeblikket har man nærmest indtryk af at nogle tror det er enoplagsplads, så alt ikke mærket udstyr, vil bliv fjernet til skrot. Der ligger et forslag fra Keld lyngsø om at lægge grus på indkørselsvejen til pladsen, det er selvfølgelig sund fornuft, så det kommer. Det er en smutter at det ikke er gjort.

Vi har fornyet og korrigeret velkomstfolder med diverse rettelser, så den vil I inden længe modtage I jeres mail Læs den igennem, der står rigtig mange gode ting deri.

Vi bliver pålagt nogle nye dataregler som vi har at følge Sålænge vi holder os fra personnr, Sundhedsoplysninger og ikke fremlægger offentlige lister. Er det til at leve med. Men jeres navn, adresse, vil blive givet videre til Skanderborg Kommune, sejlunionen og Tryg forsikring (gruppeansvar) Alt det har jeg skrevet til jer på opkrævningen i år, og vil også stå på indmeldelsen i klubben Mht. til Kommunen (bådregistreringen) så er det på helt frivilig basis vi gør det, da vi også har interesse i at få de oplysninger.

Jeg skrev til jer at hvis der intet båd reg. nr. På jers opkrævning så skulle i sende det. Der er sølle 2, der har gjort det 40 mangler hvorfor??? 1000kr i bøde!

Ellers ting der spøger og arbejdes løbende på:
- Videoovervågning - regner med opklaring i nærmeste fremtid.
- Ny beklædning værksted evt isolering.
- Støttemur mellem de to trapper, men her skal kommunen lige ind over.
- Ombygning af klublokale mm.
- Ændring af mastelys på pladsen.

Til slut lidt fakts. Klubben består i dag af 210 aktive medlemmer 109 med plads i havn ca. 35 ledige 59 aktiv med ret til slæbested 42 aktiv uden båd deraf ca 35 bevarelse af indskud 11 passive 2 gaster.  Udskrevet kontingenter /indskud 438475 kr. Heraf rest på delindskud fra 2017 på 87000 kr Samt delindskud 2x 2000 kr (nye i år) 11 Stk. 1 fortrød – 1, overgang til slæbested, 2 sat i bero kommer senere, en god ordning vil indførte, nok vejen frem

Et spørgsmål som jeg tit hører Vores lejemål  - hvornår løber de til?
Sølystvej 32 vi fik den 1968 forlænget i 1988 Ved kommune sammemlægningen forlænget til 1-4/2040 sammen med låneoptagning.
Sct Croix; vi fik det i 1992 og løber til 1-4/2022
Chr. Mindesvej vi fik den i 2001 og løber til 1-4/2031

Hjertestarter det er med stor glæde at det lykkedes at få Industri og Håndværkerforeningen til at sponsorere en. En sådan, vil snarest blive indkøbt og monteret i udvendigt varmeskab således at den er til rådighed for alle. Samt områdets beboer.

Preben Buur

Beretningen godkendt. (Se kommentarer/diskussion under eventuelt).

Ad 3)
Kassereren gennemgik i hovedtræk et tilfredstillende regnskab, der har været tilgængelig i klublokalet.
Ingen spørgsmål til regnskabet, der godkendtes.

I fortsættelse heraf gennemgik formanden budget og foreslog uændret kontingent.

I den forbindelse blev det lovet at budgettet for 2019 kommer med i regnskabet fra 2018.

Bestyrelsen oplyste at de også næste år vil nøjes med at fremlægge regnskabet i klubhuset og ikke sende det rundt til alle.

Ad 4)
1) Forslag fra Keld Lyngsøe angående grus på Chr. Mindesvej-pladsen. Dette blev lovet fra bestyrelsen.

Forslag fra Olaf Østergaard ang. fjernelse af broerne fra Sct. Croix under festivallen. Forslaget vagte en del diskussion, der på et tidspunkt blev drejet til at bestyrelsen overtrådte klubbens vedtægter ved at fjerne et antal af brofagene fra Sct. Croix. Dette afviste bl.a. dirigenten, men henvisning til at der ikke står noget om antal af brofag i klubbens vedtægter.Der blev stemt om at alle brofag skulle bliver på Sct. Croix, dette forslag blev nedstemt med 6 for og 22 imod. Dernæst blev der stemt om bestyrelsens forslag om at lade 4 brofag blive tilbage- forslaget blev vedtaget med 18 for og 3 imod.

Da der efter afstemningen stadig var en del utilfredshed blandt nogle af medlemmerne, lovede bestyrelsen at følge op på om 4 brofag dækker behovet, eller om der fremover skal findes andre løsninger.

Ad 5)
Kassereren genvalgt.
Knud Bonde, Thomas Vangkilde og Thomas Uhrenholdt - genvalgt.

Ad 6)
Benny Kristensen og Jan Brandt som hhv. 1. og 2. suppleant.

Ad 7)
Genvalg af Skanderborg Revision ApS

Ad 8)
Tonny og Hans spurgte ind til dataloven og satte spørgsmålstegn ved det lovlige i at viderebringe medlemmernes data til kommunen. Bestyrelsen afventer ny datalov, før de tager stilling til om kommunen skal have data fra sejlklubben.

Keld Lyngsøe spurgte ind til broerne på Kalvø - Bestyrelsen svarede at de bliver liggende også i år.

Kranen: Er den godkendt ved eftersyn. Ja, og bestyrelsen undersøger om den kan tilføjes et 'sklit' ligesom elevatorer.

Hans spurgte om det kunne være rigtigt at man skal have email for at være med i klubben. Bestyrelsen svarede at det skal man som udgangspunkt, da klubben drives af frivilligt arbejde, som ikke kan og vil bruge tid på manuelt at opkræve kontingenter og skrive og sende breve til medlemmerne. Til de få som ikke har elektroniske muligheder, skal vi dog nok finde en løsning!

Keld Lyngsøe udtrykte tilsidst sin tilfredshed med bestyrelsens arbejde, hvilket blev mødt med klapsalver. Genralforsamlingen blev derefter afsluttet med et trefoldig længe leve for SSM.

Således opfattet: Ole Nystrøm - konstitueret sekretær.