Skanderborg sejl og Motorbådsklub Kalender

Kalender 2023
Torsdag d. 9. marts
Sidste frist for forslag der ønskes behandlet på årets generalforsamling.
Torsdag d. 23. marts - kl. 19.00
Generalforsamling 2023 (SSM er vært for kaffe, øl og vand).
Fredag d. 24. marts - kl. 12.00
Hovedbroen lægges ud i havnen
Lørdag d. 25. marts - kl. 8.00
Broer og y-bomme lægges ud i havnen, (SSM er vært for morgenmad og frokost)
Søndag d. 26. marts - kl. 9.00
Færdiggørelse af havn med opkædning af broer og y-bomme
Lørdag d. 15. april kl. 10.00
Sæson-klargøring af Sct. Croix med bromontering og rengøring af huset
Søndag d. 23. april - kl. 10.30*
Standerhejsning (SSM er vært for en dejlig brunch og sejlerhygge)
Maj måned
Broer sejles ud Kalvø og Æbelø, nærmere info følger.
Mandag d. 8. maj - kl. 18.00
Arbejdsaften på pladsen og værkstedet mm. Aftenen afsluttes med grillpølser og en øl/vand - afsæt gerne et par timer.
Lørdag d. 24. juni - kl. 16.00*
Sommerfest på havnen. Tilmeldingen skal ske til Dan Rothborg på drothborg@live.dk eller (sms 4236 4936).
Mandag d. 31. juli
Festivalbroer sejles fra Sct. Croix til festival bropladsen (foretages af fast brohold).
Tirsdag d. 7. august
Festivalbroer sejles tilbage til Sct. Croix (foretages af fast brohold).
Oktober
Broer sejles hjem fra Kalvø og Sct. Croix (foretages af fast brohold).
Lørdag d. 28. okt. kl. 8.00
Broer og y-bomme tages på land, (SSM er vært for morgenmad og frokost)
Søndag d. 5. nov. kl. 10.30*
Standerstrygning (SSM er igen vært for en dejlig brunch)
Lørdag d. 11. nov. kl. 10.00
Vinterklargøring af Sct. Croix
* Tilmelding skal ske til Dan Rothborg på drothborg@live.dk eller SMS på 4236 4936.