Skanderborg sejl og Motorbådsklub Kalender

Kalender 2021 Med forbehold pga. Corona
Lørdag d. 20. marts - kl. 8.00
Broer og y-bomme lægges ud i havnen, (SSM er vært for morgenmad og frokost)
Søndag d. 21. marts - kl. 9.00
Færdiggørelse af havn med opkædning af broer og y-bomme
Lørdag d. 10. april kl. 10.00
Sæson-klargøring af Sct. Croix med bromontering og rengøring af huset
Søndag d. 11. april - kl. 10.30
Standerhejsning (SSM er vært for en dejlig brunch og sejlerhygge)
Lørdag d. 8. maj
Broer sejles ud Kalvø og Æbelø - Sammen med Søsporten
Søndag d. 16. maj
Sidste frist for forslag der ønskes behandlet på årets generalforsamling
Søndag d. 30. maj - kl.10.00
Generalforsamling (SSM er vært for kaffe og rundstykker fra kl. 09:30)
Mandag d. 10. maj - kl. 18.00
Pladsaften, oprydning og rengøring på pladsen og værkstedet mm.
Søndag d. 13. juni - kl. 10.00
Åben Havn 10-16, en hyggedag på pladsen hvor alle er velkomne til grill og hyggesnak
Lørdag d. 26. juni - kl. 12.00
Familieudflugt - Hyggelig sejltur i egne både ud til Kalvø hvor der serveres kaffe og kage
August
Festivalbroer ud tirsdag/ind søndagbegge dage kl. 18:00 (foretages af fast brohold)
Søndag d. 29. aug. kl. 9.00
Ø Hop på Skanderborg Sø
Lørdag d. 25. sep. kl. 10.00
Broer sejles hjem fra Kalvø og Æbelø, samt Sct. Croix - Sammen med Søsporten
Lørdag d. 23. okt. kl. 8.00
Broer og y-bomme tages på land, (SSM er vært for morgenmad og frokost)
Lørdag d. 6. nov. kl. 10.30
Standerstrygning (SSM er igen vært for en dejlig brunch)
Lørdag d. 13. nov. kl. 10.00
Vinterklargøring af Sct. Croix (Der er afgang fra SSM kl. 09:30)