VELKOMMEN TIL SKANDERBORG SEJL OG MOTORBÅDSKLUB

Skanderborg Sejl- & Motorbådsklub er stiftet i 1911, og har i dag ca. 240 aktive medlemmer.

Bliv medlem Prisblad 2018 Kontakt Vedtægter

Klubben råder over diverse trailere – traktor – bådkran – højtryksspuler alt til disposition for medlemmerne. Som aktivt medlem med båd, er man omfattet af klubbens kollektive ansvarsforsikring på båd (se prisblad).

Medlemmer er ligeledes dækket af ulykkesforsikring ved udførelse af arbejde for klubben.

Klubben har udlagt broer på Kalvø, begge sider af Æbleø og på Temnæs lige før "Åkandevigen".

Der er naturligvis også broer ved vores lille klubhytte på Sct.Croix. Stedet står til rådighed for alle medlemmer med faciliteter som fx grill, køkken osv. 
Al oprydning står man selv for og det gælder på alle øer!

Det er muligt at erhverve sig en E-nøgle, hvis man har plads i havn, mod et mindre depositum på 100 kr. Nøglen giver adgang til værksted, klublokale samt huset på Sct.Croix.

Der findes en liste over medlemmer med nøgle til bådkranen som man kan henvende sig til. (Det er et sikkerhedsspørgsmål), hvis man skal benytte denne.

I det daglige tager klubbens fritidshavnefogeder sig af de løbende ting.

Skanderborg kommune valgte fra 1 januar 2010 selv at stå for registrering af både i Gudenåsystemet  herunder Skanderborg Sø. Også dem der har registreret deres båd i klubben, skal genregistrere deres båd hos Gudenåkomitéen - tryk her. Det er kun både med motor som skal registreres.