Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub

Skanderborg Sejl- & Motorbådsklub er stiftet i 1911. I dag er der ca. 240 aktive medlemmer. Klubben råder over traktor, bådkran og højtryksspuler, til disposition for medlemmerne.

Som aktivt medlem med båd, er man omfattet af klubbens kollektive ansvarsforsikring på båd (se prisblad). Medlemmer er ligeledes dækket af ulykkesforsikring ved udførelse af arbejde for klubben. Klubben har udlagt broer på Kalvø, begge sider af Æbleø og på Temnæs lige før “Åkandevigen”.

Der er naturligvis også broer ved vores lille klubhytte på Sct.Croix. Stedet står til rådighed for alle medlemmer med faciliteter som fx grill, køkken osv. 

Medlemmer med båd i havn får en BEAS-Brik og en E-nøgle. De giver adgang til slæbested, værksted, klublokale samt huset på Sct.Croix. 
I det daglige tager klubbens fritidshavnefogeder sig af de løbende ting.

Skanderborg kommune valgte fra 1 januar 2010 selv at stå for registrering af både i Gudenåsystemet  herunder Skanderborg Sø. Også dem der har registreret deres båd i klubben, skal genregistrere deres båd hos Gudenåkomitéen – tryk her. Det er kun både med motor som skal registrere