Vedtægter

Klubbens vedtægter kan læses som pdf her under.

regler angående sejlads på søen skal man læse dem på kommunens hjemmeside her.
Klubben kan i den forbindelse gøre opmærksom på at alle både skal registreres eller bære gæstemærke, samt at hastighedsgrænsen er 10 knob. Al lovgivning omkring det findes her.

Klubben har også udfærdiget et reglement som du skal læse, det finder du ved at klikke på linket herunder.

For at klubben kan holde kontingentsatserne på et rimeligt niveau, Forventes det, at medlemmerne deltager aktivt i arbejde for klubben,
foreksempel ved pladsaftener – broudlægning – brooptagning m.v.