Prisblad 2020

Indskud:

 • Indskud op til 23 fod 11.000 kr.
 • Indskud 24-25 fod 12.000 kr.
 • Indskud over 26 fod 13.000 kr.
 • Indskud pæleplads max. båd-bredde 2,5m 6.500 kr.

Årlige udgifter:

 • Aktiv med bådplads i havn 2375,00 kr.
 • Aktiv med ret til slæbested 825,00 kr.
 • Aktiv uden båd (bevarelse af indskud) 575,00 kr.
 • Passiv uden stemmeret 225,00 kr.
 • Tvungen ansvarsforsikring. 115,00 kr.

Priseksempel for medlemmerne med båden liggende i havnen:

 • Aktiv med båd i havn - medlemskontingent 775,00 kr.
 • Bådplads i havn 1600,00 kr.
 • Tvungen ansvarsforsikring 115,00 kr.
 • I alt: 2.490,00 kr.

Priseksempel for medlemmer som ikke har deres båd i havnen:

 • Aktiv med ret til slæbested - medlemskontingent 825,00 kr.
 • Tvungen ansvarsforsikring 115,00 kr.
 • I alt: 940,00 kr.

REGLER FOR MEDLEMSKAB

Regler pr. 01/01-2020
Indskud betales af alle som ønsker en plads til deres båd i havnen.

Indskuddet tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Man kan dog bevare sit indskud hvis man ændrer sin medlemstype til “Aktiv uden båd“. Derved kan man senere få en båd i havnen igen, og ens oprindelige indskud fratrækkes prisen på det nye indskud. 

Den tvungne ansvarsforsikring giver ret til at benytte gruppeaftale med Tryg som  giver en medlemsrabat på 30% Plus 5% hvis du har speedbådscertifikat eller duelighedsbevis på Kasko-præmien iflg.Tarif (excl.ansvar).
Læs hele Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser her

Kræver din båd speedbådscertificat, skal du medbringe policen samt dokumentation for at den er betalt, i båden når du sejler. Den kan du få ved henvendelse til Tryg på 70 11 20 20 eller skrive til tryg@tryg.dk

Oplys: Navn, adresse, by, Bådfabrikat, båd nr. Motorfabrikat Policenummer = 686-.8.505.939.247 Skanderborg Sejl & Motorbådsklub.

Enhver ændring i ens medlemskab skal meddeles bestyrelsen inden den 1. april.

Hvis man et år ikke får sin båd i vandet, kan bestyrelsen midlertidigt råde over pladsen.