Prisblad 2024

Indskud:

 • Indskud Y-bom 11.000 kr.
 • Indskud ved Sidebro 13.000 kr.
 • Indskud pæleplads max. båd-bredde 2 m 6.500 kr.
Medlem med bådplads i havn Medlem med ret til slæbested Medlem m. be-varelse af indskud Medlem uden båd Støttemedlem Gastemedlem
Bådplads
(Bådplads)*
Stemmeret
Stemmeret
Stemmeret
Stemmeret
Deltagelse i arrangementer
Deltagelse i arrangementer
Deltagelse i arrangementer
Deltagelse i arrangementer
Deltagelse i arrangementer
Deltagelse i arrangementer
Brug af klubhuset
Brug af klubhuset
Brug af klubhuset
Brug af klubhuset
Brug af klubhuset
Brug af klubhuset
Brug af Slæbested
Brug af Slæbested
Brug af Værksted
Brug af Værksted
Ansvars-forsikring
Ansvars-forsikring
*Man kan senere få en bådplads i havnen igen, og ens oprindelige indskud fratrækkes prisen på 2024 indskud. Det kræver dog at der er plads i havnen.

Årlige udgifter:

 • Medlem med bådplads i havn 3330,00 kr.
 • Medlem med ret til slæbested 1070,00 kr.
 • Medlem med bevarelse af indskud 590,00 kr.
 • Medlem uden båd 400,00 kr.
 • Støttemedlem 250,00 kr.
 • Gastemedlem 250,00 kr.
 • Brug af klubtraktor - til og fra Chr. Minde 500,00 kr.
 • Brug af klubkran- hele 2023 500,00 kr.
 • Priserne er inklusiv klubbens ansvarsforsikring.

REGLER FOR MEDLEMSKAB

Regler pr. 01/01-2023
Indskud betales af alle som ønsker en plads til deres båd i havnen.

Indskuddet tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Det kan ikke overdrages til andre, men kan overgå til ægtefælde/samlever ved dødsfald, eller skilsmisse.
Man kan dog bevare sit indskud hvis man ændrer sin medlemstype til “Medlem med bevarelse af indskud“. Derved kan man senere få en båd i havnen igen, og ens oprindelige indskud fratrækkes prisen på det nye indskud. 

Enhver ændring i ens medlemskab skal meddeles bestyrelsen inden den 1. april.

Hvis man et år ikke benytter sin bådplads, kan bestyrelsen midlertidigt råde over pladsen.