Prisblad 2020

Indskud:

 • Indskud op til 23 fod 11.000 kr.
 • Indskud 24-25 fod 12.000 kr.
 • Indskud over 26 fod 13.000 kr.
 • Indskud pæleplads max. båd-bredde 2,5m 6.500 kr.

Årlige udgifter:

 • Bådplads i havn 1600,00 kr.
 • Medlem med bådplads i havn 775,00 kr.
 • Medlem med ret til slæbested 825,00 kr.
 • Medlem uden båd (stemmeret) 575,00 kr.
 • Medlem uden båd (bevarelse af indskud) 575,00 kr.
 • Støttemedlem (uden stemmeret) 225,00 kr.
 • Gastemedlem (uden stemmeret) 225,00 kr.
 • Tvungen ansvarsforsikring. 115,00 kr.

Priseksempel for medlemmerne med bådplads i havnen:

 • Medlem med båd i havn - medlemskontingent 775,00 kr.
 • Bådplads i havn 1600,00 kr.
 • Tvungen ansvarsforsikring 115,00 kr.
 • I alt: 2.490,00 kr.

Priseksempel for medlemmer som ikke har deres båd i havnen:

 • Medlem med ret til slæbested - medlemskontingent 825,00 kr.
 • Tvungen ansvarsforsikring 115,00 kr.
 • I alt: 940,00 kr.

REGLER FOR MEDLEMSKAB

Regler pr. 01/01-2020
Indskud betales af alle som ønsker en plads til deres båd i havnen.

Indskuddet tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Man kan dog bevare sit indskud hvis man ændrer sin medlemstype til “Medlem uden båd“. Derved kan man senere få en båd i havnen igen, og ens oprindelige indskud fratrækkes prisen på det nye indskud. 

Enhver ændring i ens medlemskab skal meddeles bestyrelsen inden den 1. april.

Hvis man et år ikke får sin båd i vandet, kan bestyrelsen midlertidigt råde over pladsen.