Prisblad 2021

Indskud:

 • Indskud op til 23 fod 11.000 kr.
 • Indskud 24-25 fod 12.000 kr.
 • Indskud over 26 fod 13.000 kr.
 • Indskud pæleplads max. båd-bredde 2 m 6.500 kr.

Årlige udgifter:

 • Medlem med bådplads i havn 2990,00 kr.
 • Medlem med ret til slæbested 990,00 kr.
 • Medlem uden båd (stemmeret) 590,00 kr.
 • Medlem uden båd (bevarelse af indskud) 590,00 kr.
 • Støttemedlem (uden stemmeret) 250,00 kr.
 • Gastemedlem (uden stemmeret) 250,00 kr.
 • Priserne er inklusiv klubbens ansvarsforsikring.

REGLER FOR MEDLEMSKAB

Regler pr. 01/01-2021
Indskud betales af alle som ønsker en plads til deres båd i havnen.

Indskuddet tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Det kan ikke overdrages til andre, dog kan det overgå til ægtefælde/samlever ved dødsfald, eller en skilsmisse.
Man kan dog bevare sit indskud hvis man ændrer sin medlemstype til “Medlem uden båd“. Derved kan man senere få en båd i havnen igen, og ens oprindelige indskud fratrækkes prisen på det nye indskud. 

Enhver ændring i ens medlemskab skal meddeles bestyrelsen inden den 1. april.

Hvis man et år ikke benytter sin bådplads, kan bestyrelsen midlertidigt råde over pladsen.