Skanderborg sejl og Motorbådsklub Kalender

Kalender 2024
Torsdag d. 7. marts - kl.19.00
Sidste frist for forslag der ønskes behandlet på årets generalforsamling.
Torsdag d. 21. marts - kl. 19.00
Generalforsamling 2024 (SSM er vært for kaffe, øl og vand).
Fredag d. 5. april - kl. 12.00
Hovedbroen lægges ud i havnen
Lørdag d. 6. april - kl. 8.00
Broer og y-bomme lægges ud i havnen, (SSM er vært for morgenmad og frokost)
Søndag d. 7. april - kl. 9.00
Færdiggørelse af havn med opkædning af broer og y-bomme
Søndag d. 14. april kl. 10.30*
Standerhejsning (SSM er vært for en dejlig brunch og sejlerhygge) - Husk tilmelding*
Lørdag d. 20. april - kl. 10.00
Sæson-klargøring af Sct. Croix med bromontering og rengøring af huset
Maj måned
Broer sejles ud Kalvø og Æbelø, nærmere info følger.
Mandag d. 13. maj - kl. 18.00
Arbejdsaften på pladsen og værkstedet mm. Aftenen afsluttes med grillpølser og en øl/vand - afsæt gerne et par timer.
Lørdag d. 22. juni - kl. 16.00*
Sommerfest på havnen. Tilmeldingen skal ske til Dan Rothborg på drothborg@live.dk eller (sms 4236 4936).
Mandag d. 5. august
Festivalbroer sejles fra Sct. Croix til festival bropladsen (foretages af fast brohold).
Tirsdag d. 13. august
Festivalbroer sejles tilbage til Sct. Croix (foretages af fast brohold).
Oktober
Broer sejles hjem fra Kalvø og Sct. Croix (foretages af fast brohold).
Lørdag d. 26. okt. kl. 8.00
Broer og y-bomme tages på land, (SSM er vært for morgenmad og frokost)
Søndag d. 3. nov. kl. 10.30*
Standerstrygning (SSM er igen vært for en dejlig brunch) - Husk tilmelding*
Lørdag d. 9. nov. kl. 10.00
Vinterklargøring af Sct. Croix