Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub

Vi byder dig og din familie velkommen i Skanderborg Sejl & Motorbådsklub, og håber, at I får gavn og glæde af jeres medlemskab.

Klubben er stiftet i 1911, og har i dag ca. 300 medlemmer i forskellige kategorier.

Henvendelse kan altid ske til ethvert medlem af bestyrelsen, kontaktinfo findes her på klubbens hjemmeside under “Udvalg”.

På klubbens Facebook-side “Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub” kan man ligeledes orientere sig om klubbens aktiviteter, arrangementer og andre aktuelle informationer.

Klubben råder over diverse maskiner, højtryksspuler, værktøjer, kran og traktor m.m. 

Som aktivt medlem med båd i havn eller med ret til slæbested er man omfattet af klubbens kollektive ansvarsforsikring. (Se også “Vedtægter” og “Reglement”).

Alle både ejet af medlemmer af klubben skal være påført
SD/SK nummer i henhold til gældende regler. SD/SK nummeret gælder for sejlads i hele Gudenå-systemet.

For at holde kontingenterne på et rimeligt niveau forventes det, at medlemmerne deltager aktivt i arbejde for klubben. Eksempelvis: Pladsaftener, broudlægning, brooptagning m.v.

Klubben udlægger broer på Kalvø og Sct. Croix som står til rådighed med de faciliteter der forefindes, grill o.s.v. På Æbelø udlægges broer i samarbejde med Bådklubben Søtoften, og må derfor også benyttes.

HUSK at man altid selv rydder op på alle anløbssteder, og tager sit affald med sig.

Nøglebrik til slæbesteds bom, værksted, klublokaler og kode til huset på Sct. Croix kan udleveres til alle medlemmer med ret til slæbested eller med båd i havn.

Klubbens havnefoged er gerne behjælpelig med at rådgive om at holde din båd, bro og fortøjning mm. I forsvarlig stand.

Sejler hilsener
Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub