Søen

Skanderborg Sø ved Skanderborg består af to næsten lige store bassiner (Store sø og Hylke sø) og er en del af gudenåsystemet.

Skanderborg Sø er skabt under sidste istid, altså for lige knap 10.000 år siden. Søen er omgivet af enge, agerland og en lille smule skov. Ved Skanderborg Sø lå i den sydøstlige ende Ring Kloster, og på Kalvø midt i søen et benediktinerkloster. I den sydlige ende af Skanderborg ligger slotsbanken resterne af Skanderborg Slot, den nuværende Skanderborg Slotskirke.

Skanderborg sø dækker et areal på 6,32 km², og den største dybde på søen er 18,8 m, imens middeldybden er præcis 8 m.

For oplysninger om vanddybder og fiskeri i søen, henvises til Skanderborg Lystfiskeforening.