Prisblad 2024

Indskud:

  • Indskud Y-bom 11.000 kr.
  • Indskud ved Sidebro 13.000 kr.
  • Indskud pæleplads max. båd-bredde 2 m 6.500 kr.
Medlem med bådplads i havn Medlem med ret til slæbested Medlem med bevarelse af indskud Støttemedlem
Bådplads
(Bådplads)*
Stemmeret
Stemmeret
Stemmeret
Deltagelse i arrangementer
Deltagelse i arrangementer
Deltagelse i arrangementer
Deltagelse i arrangementer
Brug af klubhuset
Brug af klubhuset
Brug af klubhuset
Brug af klubhuset
Brug af Slæbested
Brug af Slæbested
Brug af Værksted
Brug af Værksted
Ansvars-forsikring
Ansvars-forsikring
*Man kan senere få en bådplads i havnen igen, og ens oprindelige indskud fratrækkes prisen på 2024 indskud. Det kræver dog at der er plads i havnen.

Årlige udgifter:

  • Medlem med bådplads i havn - stemmeret 3330,00 kr.
  • Medlem med ret til slæbested - stemmeret 1070,00 kr.
  • Medlem med bevarelse af indskud - stemmeret 590,00 kr.
  • Medlem uden båd 250,00 kr.
  • Kontingent for klubtraktor - til og fra vinteropbevaring 500,00 kr.
  • Kontingent for klubkran 500,00 kr.
  • Priserne er inklusiv klubbens ansvarsforsikring.

REGLER FOR MEDLEMSKAB

Regler pr. 01/01-2024
Indskud betales af alle som ønsker en plads til deres båd i havnen.

Indskuddet tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Det kan ikke overdrages til andre, men kan overgå til ægtefælde/samlever ved dødsfald, eller skilsmisse.
Man kan dog bevare sit indskud hvis man ændrer sin medlemstype til “Medlem med bevarelse af indskud“. Derved kan man senere få en båd i havnen igen, og ens oprindelige indskud fratrækkes prisen på det nye indskud. (Dog kun hvis der er plads i havnen).

Enhver ændring i ens medlemskab skal meddeles bestyrelsen inden den 1. april.

Hvis man et år ikke benytter sin bådplads, kan bestyrelsen midlertidigt råde over pladsen.