Referat af generalforsamling 2024

Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub – Generalforsamling 2024                               

Referent: Bestyrelsesmedlem Søren Fønss

26 personer er mødt op til årets generalforsamling.

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Regnskab til godkendelse

4.      Indkommende forslag

5.      Valg af bestyrelse

6.      Valg af suppleanter

7.      Valg af revisor

8.      Eventuelt

Ad 1.) Valg af dirigent

 

Kristian Thomsen vælges som dirigent og kan bekræfte, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og godkendt.

2 deltagere er ikke stemmeberettigede
24 stemmeberettigede til stede

 

Ad 2.) Formandens beretning


Thomas overdrager ordet til Ole…

Med Thomas fraværende det meste af året, fik vi heldigvis omfordelt alle opgaverne i bestyrelsens arbejde, og mener jo selv at vi fik det hele til at gå op.
Og igen-igen, er det kun med medlemmernes indsats, at en forening som vores kan løbe rundt, ikke bare bestyrelses arbejde, men i endnu større grad alt det frivillige arbejde som mange af vores medlemmer yder, med bl.a. at få broer, værksted, pladserne og Sct. Croix til at fungere. (En stor tak til jer der igen og igen stiller op og hjælper klubben).

I 2023 havde vi endnu et fint år for havnen, med en lille nedgang, men med næsten fuld belægning på alle pladser. Nedgangen i medlemstallet er dog fortsat i 2024, så vi har i dag ca. 242 medlemmer inkl. Slæbested og støttemedlemmer.
Dette er dog en kalkuleret nedgang, som vi regnede med ville komme efter Corona-årene, så vi er ikke nervøse. Men hvis I kender nogen som gerne vil have en plads, så har vi ledige pladser i havnen, i hvert fald til både som ikke meget bredde over ’bagen’.

Vores eksterne samarbejdspartnere har vi også være glade for i 2023, her tænker jeg fx på vores nye revisor, Henrik fra Revisions Partner på Adelgade som kassereren igen i år havde et godt samarbejde med.

 

Sommerhavnefesten kostede penge i 2023, ikke for klubben som sparede 20.000 kr. i forhold til året før, men for deltagerne. Det halverede deltagerantallet, så festen blev med ca. 45 deltagere i alle aldre.
Det blev en god fest med et fint antal, men mon ikke vi kan komme op på en 60 stykker i år, det satser vi på.

I det sidste år er der også kommet nye medlemmer til, og dem byder vi naturligvis velkommen, og håber at de vil blive her i mange år. Og vi håber at de og I andre kommer til Standerhejsning d. 14. april.
Standerstrygning er ikke ret velbesøgt, på det tidspunkt af året har man åbenbart fået nok af vand. Men Ebbe og jeg har besluttet at vi fortsætter traditionen så længe der møder nogen op.

Kapsejlerne har også været aktive på søen i 2023 og er som altid et smukt syn og en dejlig livlig aktivitet på søen og ved havnen – næste alle onsdage i sæsonen. Vi glæder os til at se dem igen i år.

Vand:

Det er jo helt paradoksalt at vi som sejlere kan brokke os over for meget vand. Men det har vi fået, altså for meget vand.

Ole havde endnu en gang en oversvømmelse i restauranten. Heldigvis var han vågen og stod klar med kost og spand, da skybruddet kom. Men selvom han kæmpede bragt mod elementerne, måtte han til sidst kapitulere og vi fik en mindre vandskade. Og i år har alle jo set hvordan hele havneområdet inkl. værksted har være oversvømmet – så det er selvfølgelig noget som bekymrer os i bestyrelsen.

Det som dog bekymringer os mest, er behovet for nye broer. Det kommer tættere og tættere på, men der er dog et lille lyspunkt, nemlig klubbens økonomi.

Økonomien er de sidste 4 år med næsten fuld havn og i 2022 nødvendige kontingentstigning – blevet bedre.
Vi planlægger at lægge 300.000 kr. til side hver år, så måske har vi snart pengene til de nye broer.
Jo hurtigere vi får broerne des bedre, så hvis der sidder nogen her der har lyst til at bidrage med at søge økonomisk støtte fra fonde o. Lign. er i mere end velkomne!

Med disse ord vil jeg gerne takke for et godt 2023

Og byde velkommen til sæson 2024

Beretningen er enstemmigt godkendt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3.) Regnskab og budget til godkendelse

 

Regnskab:

Kirsten gennemgår regnskabet med fokus på poster med afvigelse fra foregående år.

Lidt om ny revisor Revisions Partner. Langt bedre samarbejde til en lavere pris.

 

Spørgsmål:

Der bliver spurgt til kontingent til Dansk Sejlunion – hvad dækker det over?

Forsikring og ansvarsforsikring er igennem Dansk Sejlunion

Er skade på briller dækket ved frivillig deltagelse på arbejdsdage i klubben herunder broilægning og -optagning. Det undersøges.

 

Regnskabet er enstemmigt vedtaget.

 

Budget:

Kirsten gennemgår de respektive budgetposter.

Herunder blandt andet opsparing på 300.000 kr. årligt mhp. nye broer.

 

Spørgsmål: Hvor mange indskud kalkulerer vi med i den forventet omsætning?

Thomas fortæller, at vi allerede nu er et tæt på være i mål på omsætning.

 

Ad 4.) Indkommende forslag

Ingen indkomne forslag modtaget.


Ad 5.)

Kasserer (lige år) Kirsten Rold modtager genvalg

Hun er valgt.

Øvrige bestyrelse:
Søren Fønss modtager genvalg
Karin Christensen modtager genvalg
Ebbe Brag modtager genvalg

Ingen andre opstiller.

Alle tre bestyrelsesmedlemmer er valgt.

 

Ad 6.)

suppleant: Lasse Grarup modtager genvalg
suppleant: Peter Egelund modtager genvalg

Ingen andre opstiller.

Begge suppleanter er genvalgt.

 

Ad 7.)

Revisions Partner er genvalgt.

 

Ad 8.)

Kan vi få dækket facadedøren på Sct. Croix?

Der har været meget høj vandstand i søen, og huset har stået i vand.

Bestyrelsen undersøger om der er mulighed for at søge dækning. Det kunne også være til værkstedet.

Hvad gør bestyrelsen for at søge midler fra fonde?

Der er udarbejdet et tilbud på nye broer.
Der er lavet tegninger på projektet.

Bestyrelsen har været på kommunen for at præsentere et oplæg udarbejdet af Lars Flemming. Kommunen er ikke interesseret i at investere i klubben. Klubben tjener ikke et almennyttigt formål.